Metody pracy

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w relacji z terapeutą. Jest to specyficzny sposób rozmowy, opierający się na wzajemnym zaufaniu, podczas której różne aspekty życia psychicznego poddawane są wglądowi, refleksji i doświadczeniu, docierając do źródeł objawów. W okresie psychoterapii osoba dochodzi do konfrontacji z prawdą o samym sobie poprzez uświadomienie sobie nieświadomych mechanizmów obronnych i wzorców zachowań, wytworzonych w trakcie historii życia. Te mechanizmy zniekształcają obraz siebie i innych, prowadzą do powtarzających się, przymusowych, destrukcyjnych zachowań. W procesie psychoterapii klient uczy się postawy odpowiedzialności za swoje życie, rozpoznawania swoich potrzeb i sposobów ich konstruktywnego zaspokajania.

TRE® czyli Tension & Trauma Releasing Exercises to po polsku “ćwiczenia uwalniające od napięć i traumy”. Twórcą tej metody jest Dr David Bercelli, międzynarodowy ekspert w dziedzinie pracy z traumą i psychoterapeuta bioenergetyczny.

Polega na wykonaniu kilku sekwencji ćwiczeń, które uwalniają z organizmu nadmiar napięć, bólów i schorzeń będących skutkiem długotrwałego STRESU.

Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy naszego organizmu (neurologiczny, biochemiczny i anatomiczny) pracują w harmonii. W trakcie ćwiczeń TRE® pojawia się drżenie i ruchy mimowolne, które są naturalnym mechanizmem w naszym ciele. Kiedy jesteśmy w stresującym lub przeciążającym doświadczeniu, to zjawisko pojawia się jako atawistyczny odruch obronny.


Specyficzne drgania mięśni, które są istotą pracy z TRE® zostały już wiele lat temu zaobserwowane w świecie zwierząt. Sarna, która ucieka przed niebezpieczeństwem, aby przetrwać, wydziela mnóstwo hormonów pozwalających jej na ucieczkę w sytuacji zagrożenia życia. Gdy już jest w bezpiecznym miejscu, zaczyna drżeć w celu wyrzucenia z siebie nagromadzonych hormonów stresu.