O Mnie

Nazywam się Małgorzata Sobczak jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję różnymi metodami psychoterapeutycznymi, które łączę w sobie w mojej pracy z klientami. Jedną z nich jest psychoterapia psychodynamiczna, która pozwala uświadomić  sobie niszczące schematy myślowe i emocjonalne powielane z pokolenia na pokolenie.

Fascynuje mnie  metoda Core Energetics, która postrzega człowieka jako całość, jedność  ciała, emocji, umysłu, duchowości.

Im dłużej pracuję w tym zawodzie, tym bardziej dostrzegam znaczenie ciała  w terapii – pracę z ciałem, z oddechem (TRE).

Wiem, że nie ma jednej dobrej drogi w pracy. Możliwość łączenia kilku dróg pozwala mi tu i teraz towarzyszyć klientowi, kiedy będzie gotowy na spotkanie Siebie.

Lubię sama się rozwijać, szukać nowych, skutecznych rozwiązań. Zależy mi na jakości, dlatego poddaję swoją pracę stałej superwizji.

Wierzę, że człowiek zawsze może podjąć decyzję o tym, żeby mieć szczęśliwe życie.

Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

Kompetencje terapeuty zdobyłam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Uprawnienia do bycia providerem TRE® (Tension&Trauma Releasing Exercises) i samodzielnego prowadzenia sesji indywidualnych i grupowych uzyskałam w Centrum Pracy z Ciałem w Koszalinie.

W czerwcu 2022r. zakończyłam 4-letnie szkolenie Core Energetics Polska z siedzibą w Łodzi.