Oferta

Konsultacje – wstępne spotkanie z psychoterapeutą, które pozwala na określenie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii, może mieć także charakter porady, diagnozy, wywiadu, są to spotkania indywidualne, pojedyncza konsultacja trwa ok. godziny.
 

Długoterminowa psychoterapia indywidualna – podejmowana, gdy problemy pacjenta wymagają długotrwałego kontaktu terapeutycznego, celem jest wykrycie istoty konfliktów wewnętrznych, ważna jest wewnętrzna gotowość do pracy nad sobą i potrzeba osobistego rozwoju, sesje terapeutyczne trwają 50 min. i  odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia wspierająca – jej celem jest pomoc pacjentowi w odzyskaniu wcześniejszej równowagi psychicznej, zredukowanie lęku i strachu w nowych sytuacjach, lepsze wykorzystanie jego zdolności adaptacyjnych, do tej formy psychoterapii kwalifikują się pacjenci, dla których z różnych względów nie jest wskazana terapia wglądowa.

Warsztaty psychoedukacyjne, profilaktyczne, szkolenia skierowane do różnych grup ludzi w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, umysłowo i starszymi.

Ćwiczenia TRE® (Tension & Trauma Release Exercises)

TRE® czyli Tension & Trauma Releasing Exercises to metoda uruchamiająca drżenia neurogeniczne. Kilka prostych sekwencji ćwiczeń skutkuje rozpoczęciem procesu rozluźniania całego ciała i uwalnianiem napięcia, stresu i traum. W efekcie ciało intuicyjnie w najlepszym dla siebie tempie dokonuje samoregulacji. Pojawia się synchronizacja pomiędzy układem anatomicznym, biochemicznym, autoimmunologicznym. Czujemy się zrelaksowani,  obecni w ciele, zdrowsi.