Metody pracy

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą rozwiązywania problemów osobistych i leczenia zaburzeń emocjonalnych w relacji z terapeutą. Jest to specyficzny sposób rozmowy, opierający się na wzajemnym zaufaniu, podczas której różne aspekty życia psychicznego poddawane są wglądowi, refleksji i doświadczeniu, docierając do źródeł objawów. W okresie psychoterapii osoba dochodzi do konfrontacji z prawdą o samym sobie poprzez uświadomienie sobie nieświadomych mechanizmów obronnych i wzorców zachowań, wytworzonych w trakcie historii życia. Te mechanizmy zniekształcają obraz siebie i innych, prowadzą do powtarzających się, przymusowych, destrukcyjnych zachowań. W procesie psychoterapii klient uczy się postawy odpowiedzialności za swoje życie, rozpoznawania swoich potrzeb i sposobów ich konstruktywnego zaspokajania.

Core Energetics opiera się na dwóch założeniach. Pierwsze traktuje ciało jako nieodłączne od psychiki. Ciało niesie w sobie bowiem pamięć przeszłego życia, nie tylko doświadczonych ran, przyjętych głasków, przebytych operacji, sposobu odżywiania się, ale również tego, jak było traktowane w przestrzeni energetycznej. Czy miało swobodę sięgania po to, czego potrzebuje, czy może było powstrzymywane i musiało się kurczyć z powodu krzyków, dyscyplinujących spojrzeń i pouczeń? Czy mogło zasypiać w spokoju, a może musiało często uciekać, chować się, wylewać łzy? CE zwraca uwagę na emocje w takim samym stopniu jak na anatomię, fizjologię oraz świadomość ciała. To również ewolucyjna metoda psychoterapeutyczna – a zatem taka, która stawia sobie za cel jak najpełniejsze, zdrowe doświadczanie życia z zachowaniem świadomości, że jako ludzie cały czas ewoluujemy i mamy wpływ na kierunek tej ewolucji. Co ważne, nie tylko nasze ciało ewoluuje, świadomość również.

Drugie założenie CE dotyczy duchowości. Nie jest ona jednak związana z konkretnym systemem wierzeń, religią bądź zasadami, które mają wyznawać pacjenci czy klienci trafiający do terapeuty. Duchowość jako podstawowe założenie w tej metodzie oznacza przede wszystkim traktowanie człowieka jako złożonego z czterech elementów: umysłu, emocji, ciała oraz ducha.

TRE® czyli Tension & Trauma Releasing Exercises to po polsku “ćwiczenia uwalniające od napięć i traumy”. Twórcą tej metody jest Dr David Bercelli, międzynarodowy ekspert w dziedzinie pracy z traumą i psychoterapeuta bioenergetyczny.

Polega na wykonaniu kilku sekwencji ćwiczeń, które uwalniają z organizmu nadmiar napięć, bólów i schorzeń będących skutkiem długotrwałego STRESU.

Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy naszego organizmu (neurologiczny, biochemiczny i anatomiczny) pracują w harmonii. W trakcie ćwiczeń TRE® pojawia się drżenie i ruchy mimowolne, które są naturalnym mechanizmem w naszym ciele. Kiedy jesteśmy w stresującym lub przeciążającym doświadczeniu, to zjawisko pojawia się jako atawistyczny odruch obronny.


Specyficzne drgania mięśni, które są istotą pracy z TRE® zostały już wiele lat temu zaobserwowane w świecie zwierząt. Sarna, która ucieka przed niebezpieczeństwem, aby przetrwać, wydziela mnóstwo hormonów pozwalających jej na ucieczkę w sytuacji zagrożenia życia. Gdy już jest w bezpiecznym miejscu, zaczyna drżeć w celu wyrzucenia z siebie nagromadzonych hormonów stresu.