Dla kogo?

Pomagam osobom zainteresowanym dobrym funkcjonowaniem w życiu i rozwojem osobistym. Pracuję z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą ale we współpracy z rodzicami. Zapraszam do współpracy instytucje i firmy, które rozumieją fakt, iż inwestycja w pracownika, przynosi wymierne korzyści.

Warto rozpocząć terapię, aby:

 • przepracować traumy, które hamują rozwój,
 • uwolnić swój gniew,
 • uwolnić się od wewnętrznego krytyka,
 • rozwiązać problemy emocjonalne, nauczyć się radzić sobie z napięciem, lękiem, stresem,
 • pozwolić przeszłości odejść,
 • pogłębić samoświadomość,
 • odblokować swój potencjał osobowościowy,
 • budować swoje poczucie wartości,
 • budować swoje relacje z ludźmi oparte na miłości,
 • bardziej zdrowo zaspokajać swoje potrzeby, pełniej, świadomiej i twórczo żyć.

Oferuję pomoc w zakresie:

 • problemy emocjonalne i wychowawcze w wieku dorastania,
 • doświadczenie nadużycia, przemocy,
 • utrata kogoś bliskiego, żałoba,
 • brak bliskich, satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
 • wszelkiego rodzaju kryzysy życiowe, potrzeba wsparcia,
 • zaburzenia nerwicowe, stany lękowe, natręctwa, napięcie, bezsenność, bezradność,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia nastroju, depresja,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia łaknienia.